Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Może chcieliby, żebym opowiedział im o mojej żonie, która jest niezwykle urodziwa, która wszystko robi w nadzwyczajny sposób. W chwili, gdy na nią patrzę, zajmuje w moich oczach całe terytorium ludzkiego piękna. Kiedy idzie, przewraca gapiów. Kiedy wstaje, wybucha pożar. Ci, którzy widzą, jak przechodzi, wyją jak potępieńcy. Poczuć jej zapach to tyle, co poczuć coś po raz ostatni. Jej włosy są jak lasso. Jej mrugnięcie jest niczym cios nożem, a jej dłoń wszystkich oślepia. Kiedy tańczy tyłem, żeby się oddalić, zabija… Nie zgarnia tego, co zabiła. Kiedy płynie, zatapia. Może wytrzymać pod wodą dłużej niż żółw. Jej pocałunki są z płynnego złota(...). Naciąga kołdrę na głowę i odgłosy miasta całkowicie gasną. 
— Jacques Jouet "W moim pięknym autobusie"
Reposted byCarmabelleperfecttimeromantyczkaahuramazdacorazmniej
0634 1f2a 500
Reposted bylublu lublu
4439 f280
Reposted byjozia jozia
5266 b238
Reposted bysmikelaahuramazda
0320 7e69
Reposted fromkniepuder kniepuder
9669 da6d
Reposted byniechto niechto
0011 7bc6
Reposted byChelseaSmilekerosineflexibilisbabyface
8681 eb81 500
Frederico Fellini with Marcello Mastroianni
Reposted bypopeinsexshop popeinsexshop
8646 6605 500
Reposted bykerosinewasnae
3632 1a0c 500
Reposted byelavator elavator
2905 0a2b 500
Reposted bynopesoupAvinashiwomansplacezorax
Vincent Cassel and Léa Seydoux for Premiére Magazine.
0493 75f6 500
Reposted bymuerto muerto
Reposted byatena atena
0199 0f71 500
0010 a00b 500
Jennifer Lawrence for fun
Reposted byniechto niechto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl